Vingerhoets Autobedrijf Bladel 0497-381691
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer
 • Autobedrijf Ter Veer

Algemene voorwaarden

 
Algemeen
Vingerhoets Autobedrijf Bladel behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw aanvraag voor een Vingerhoets Card niet te honoreren.

Aanvragen
U kunt de Vingerhoets Card op www.vingerhoetsbladel.nl aanvragen, ook kunt u bij ons aan de receptie de Vingerhoets Card aanvragen.

Technische inspectie
Vingerhoets Autobedrijf Bladel zal de Vingerhoets Card verstrekken nadat wij uw voertuig technisch hebben geïnspecteerd, vloeistoffen hebben bijgevuld en geconstateerde gebreken hebben verholpen. Daarom kunt u uw Vingerhoets Card het beste aanvragen direct na het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt, APK, Vakantiecheck, Zomercheck of Wintercheck. Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van de in de Vingerhoets Card inbegrepen diensten welke verband houden met onderhoud en/of reparatie kan Vingerhoets Autobedrijf Bladel de kosten van deze diensten buiten de Vingerhoets Card om in rekening brengen.

Ingangsdatum
De ingangsdatum gaat direct in bij het afsluiten van de Vingerhoets Card. 

Aflevering
Uw gepersonaliseerde Vingerhoets Card wordt binnen 4 weken na de officiële aanvraagdatum persoonlijk of per post op het door u opgegeven Nederlands adres, zoals dat ook bekend is bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel en zoals vermeld staat op het kentekenbewijs, bezorgd.

Geldigheid
De geldigheid is één jaar tenzij Vingerhoets Autobedrijf Bladel anders aangeeft. De Vingerhoets Card is alleen geldig bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel. Uw Vingerhoets Card is altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig. Van de Vingerhoets Card en bijbehorende voordelen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden indien uw voertuig conform het fabrieksvoorschrift wordt onderhouden bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel.

Betaling
De betaling kunt u contant of per PIN voldoen bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel.

Beëindiging
De Vingerhoets Card is altijd voorzien van een einddatum en loopt automatisch af. Ruim voor deze einddatum ontvangt u bericht over het aflopen dan wel opnieuw aanvragen van de Vingerhoets Card. Bij vroegtijdige beëindiging ontvangt u geen geld terug. De Vingerhoets Card is niet tussentijds overdraagbaar.

Verloren of gestolen
Mocht u de Vingerhoets Card verliezen of mocht deze gestolen worden, dan kunt u bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel een nieuw exemplaar aanvragen. De administratiekosten voor het toesturen van een nieuwe kaart bedragen € 5,00. Omdat de Vingerhoets Card kenteken- en persoonsgebonden is, is de Vingerhoets Card niet te misbruiken door derden.

Vakantie-, Winter- en Tussencontrole
De Vakantie- en Wintercheck worden jaarlijks georganiseerd om u in de gelegenheid te stellen uw auto voor de vakantie en/of winterperiode technisch te laten inspecteren zodat uw auto is voorbereid op de zomerse warmte, winterse kou en/of mogelijke andere weersomstandigheden. Met de Vingerhoets Card kunt u deze controle laten uitvoeren. De tussencontrole is eenzelfde controle, maar dan niet seizoensgebonden. Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden die voortvloeien uit een van deze controles vallen niet onder de Vingerhoets Card.

Vloeistoffen bijvullen
Het bijvullen van motorolie, koel- en/of ruitenwisservloeistof vallen onder de Vingerhoets Card indien deze tussentijds en dus niet tijdens regulier onderhoud worden uitgevoerd. Bij verbruik van vloeistoffen als gevolg van een technisch mankement kan Vingerhoets Autobedrijf Bladel eisen dat een reparatie wordt uitgevoerd alvorens het bijvullen van eerder genoemde vloeistoffen onder Vingerhoets Card aan te bieden. De kosten voor deze noodzakelijke reparatie worden niet vergoed.

Bandenreparatie
Bandenreparatie omvat het herstellen, indien technisch mogelijk, van een tubeless band door middel van plugreparatie van buitenaf. De kosten van banden, het vervangen van banden en ventielen, het balanceren van wielen en het uitlijnen van de wielen dan wel het gehele voertuig vallen niet onder de Vingerhoets Card.

Lampjes
Het vervangen van lampjes evenals de kosten van de lamp vallen onder de Vingerhoets Card met uitzondering van xenon-, neon-, led-, dag- en interieurverlichting. Het verhelpen van overige defecten aan de verlichting van uw auto vallen niet onder de Vingerhoets Card.

Voorruit (ster) reparatie
Voorruitbeschadigingen als gevolg van steenslag ter grootte van een twee-euromuntstuk worden gratis gerepareerd ongeacht of de schade wordt gedekt door de autoverzekering op voorwaarde dat u een geldige groene kaart kunt overleggen. Indien u uw auto heeft verzekerd volgens de WA beperkt- of volledige cascodekking, dan zal Vingerhoets Autobedrijf Bladel de voorruit (ster) reparatie claimen bij de verzekeringsmaatschappij. Het op de van kracht zijnde autoverzekering van toepassing zijnde eigen risico wordt niet vergoed en valt dan ook niet binnen de Vingerhoets Card.

APK-controle
De Vingerhoets Card geeft u recht op één te besteden APK-controle per jaar bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel. De APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en afmeldkosten. PCA nieuwsbrief Als Vingerhoets Card-houder wordt u via de PCA nieuwsbrief digitaal op de hoogte gehouden over alle nieuwtjes, modellen en acties binnen PCA.

10% korting op originele Peugeot en Citroën accessoires
Op alle Peugeot accessoires die zijn voorzien van de Peugeot merknaam ontvangt u 10% korting op de consumentenadviesprijs inclusief BTW en montage.

10,00 euro te besteden aan de PCA mobiliteitspas
Indien u bij Vingerhoets Autobedrijf Bladel een PCA mobiliteitspas afsluit kunt u hiervoor, indien uw tegoed toereikend is 10,00 euro besteden vanuit het tegoed van de Vingerhoets Card.

Aantrekkelijke acties en aanbiedingen
Regelmatig zullen er ook speciaal voor Vingerhoets Card bezitters zowel landelijk als individueel door Vingerhoets Autobedrijf Bladel aantrekkelijke acties en aanbiedingen worden gedaan.

Op de Vingerhoets Card zijn de standaard BOVAG-leveringsvoorwaarden Particulier van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden. Vingerhoets Autobedrijf Bladel behoudt zich het recht voor tussentijds de inhoud evenals de algemene voorwaarden zonder kennisgeving vooraf aan te passen.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden door Vingerhoets Autobedrijf Bladel uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.

 

image003 1 image006 image002 image005

Vingerhoets Autobedrijf Bladel © BenF Media